Universitetet bröt mot regler

STOCKHOLMS UNIVERSITET Högskoleverket ger Stockholms universitet kritik för att lärosätets egna bestämmelser inte har följts vid utformningen av en ny kursplan för examensarbeten i juristutbildningen.

Förändringarna innebar bland annat att studenterna måste försvara sina arbeten på särskilda seminarier.

Högskoleverket anser också att juridiska institutionen borde ha lämnat mer information till de berörda studenterna om förändringarna.