(S) tar upp debatten om Korallen

Förskolan Korallen i Visättra.
Förskolan Korallen i Visättra.
Redan i april klubbade förskolenämnden beslutet om att privatisera den lilla förskolan Korallen i Visättra. Socialdemokraterna tar nu upp debatten igen, och vill ha svar från förskolenämndens ordförande om processen skötts på rätt sätt.

Beslutet om att privatisera den lilla förskolan Korallen i Visättra klubbades igenom i april i år och redan då riktade socialdemokraterna kritik mot beslutet.

Argumentet från den politiska majoriteten i nämnden, att privata alternativ saknas i området, är inte skäl nog för socialdemokraterna, som undrar om den styrande koalitionen har något outtalat mål för hur stor andel av förskolorna som borde vara privata.

Högre kostnader

Socialdemokraterna menar dessutom att förskolan skulle bli dyrare för kommunen om den privatiserades. Enligt en interpellation som S nu lämnar till kommunfullmäktige den elfte september kommer kommunen, utöver dagens hyra på 400 000 kronor, att behöva betala ytterligare 350 000 i lokalersättning när en privat aktör tar över.

– Det måste vara ordning och reda i Huddinges förskoleverksamhet. Att privatisera en välfungerade förskola med konsekvensen att det blir ökade kostnader för en redan ansträngd ekonomi, samtidigt som de närmast berörda inte får tillräcklig information, tyder på brister i det politiska ledarskapet, säger Rasmus Lenefors (S), kommunalråd i opposition.

För föräldrarna till barnen på förskolan kom beskedet som en överraskning, vilket Mitt i Huddinge kunde berätta tidigare i somras. Socialdemokraterna kräver nu att förskolenämndens ordförande Karl Henriksson, (KD), svarar på om processen kring Korallen skötts på ett bra sätt gentemot föräldrar, personal och den övriga nämnden.

– Processen kring att till vilket pris som helst omvandla Korallen till en privat förskola har drivits utan att förskolenämnden fått någon förhandsinformation eller analys av negativa och positiva aspekter. Utöver det har föräldrars, barns och personalens delaktighet inte skötts bra. Här finns många frågor som Karl Henriksson (KD) måste ge svar på, säger Erling Karlsson (S), gruppledare i förskolenämnden.

Socialdemokraterna vill också ha svar på när nämnden får underlag för att kunna besluta om vilken aktör som ska ta över förskolan.