ANNONS

Få bättre koll på Förbifart Stockholm – i SKHLM

Förbifart Stockholm byggs i tunnlar under Skärholmen
Tunnelmynningar till Förbifart Stockholm, nära Skärholmen centrum.
Vill du uppdatera dig om bygget av Förbifart Stockholm? På lördag den 27 oktober finns chansen.
ANNONS

Klockan 11–15 är anställda från Trafikverket på plats i Nya gången inne i Skärholmen centrum. Där ska de berätta om vad som händer med Förbifart Stockholm i höst, både i stort och i de olika områdena där bygget pågår.

Intresserade kan till exempel  få veta mer om utbyggnaden av E4/E20 i Vårby backe, med fler körfält, och om den nya gång- och cykelbro som ska byggas.