Upphandling avbröts om skärgårdsrafiken

värmdö Förra måndagen skulle trafiknämnden besluta om sjötrafikupphandlingen, som har splittrat alliansen. Men nämndens ordförande Christer G Wennerholm (M) tog innan mötet bort alla tilldelningsbeslut utom ett från dagordningen.

Upphandlingen ska avbrytas och ett sjötrafikråd, med representanter från skärgårdens olika intressegrupper, ska inrättas inför en ny upphandling.