Upphandling gick inte rätt till

TYRESÖ Tyresö kommun måste göra om en upphandling om markskötsel. Ett företag som förlorade upphandlingen överklagade kommunens beslut och fick rätt i förvaltningsrätten.

Enligt företaget har det vinnande företaget fått anbudet utan att en rad krav uppfyllts, bland annat utan att lämna in någon årsredovisning, något som är klart och tydligt formulerat i anbudet. Tyresö kommun anser att det vinnande företaget styrkt sin ekonomi på ett annat, lika bra sätt.