Upphandlingar kan förändras

HANINGE ”Den tidigare entreprenören som känner till områdena gynnas.” Det sade Göran Svensson (S) till Lokaltidningen Mitt i 13 november apropå ett alltför otydligt formulär gällande fjolårets upphandling av maskiner och lastbilar vid markarbeten.

Den tidigare entreprenören vann upphandlingen.

Nu svarar kommunstyrelseförvaltningen att det är viktigt att förfrågningsunderlagen är tydliga och att den framtida efterfrågan ska speglas så gott det går i förfrågningen.