Inbrotten halverades på ett år i Upplands-Bro – en trend i Europa

Inbrotten minskar i Stockholm och i Stockholms stadsdelar och kommuner.
Inbrotten minskade abrupt under 2018.
Inbrotten går ner i Stockholm. Efter att i flera år stigit och nått rekordnivåer 2017 har nu trenden vänt. I Upplands-Bro mer än halverades inbrotten 2018. Och trenden märks även i resten av Europa.
– Experternas svar ser olika ut i olika länder, säger Peter Lindström, kriminolog hos Polisen.

I fjol anmäldes 6 599 inbrott i hela Stockholms län. Det är en rejäl minskning från året innan då antalet anmälningar uppgick till 9 237 i länet. Man behöver gå tillbaka till sjuttiotalet för att hitta såpass höga siffror. Under 2018 vände däremot det under flera år stigande antalet inbrott.

– Det sjönk rätt så abrupt och det är ingen slump, säger Peter Lindström, kriminolog hos Polisen.

I Upplands-Bro kan man se trendbrottet tydligt i statistiken. 2017 anmäldes 140 inbrott i kommunen. Året efter var det 62 – mindre än hälften.


Inbrotten minskar nästan överallt

Anmälningar om inbrott i villa eller lägenhet per 100 000 invånare i Stockholms läns kommuner.

Källa: Brå.


Samma trend i flera länder

Men vad det beror på är inte lika lätt att svara på. Vissa menar att grannsamverkan har gett effekt, andra menar att gränskontroller och fler gripanden ligger bakom minskningen. Men trenden ser likadan ut i Dannmark, Tyskland, Holland och England, säger Peter Lindström.

– Man kan nästan välja sin favoritförklaring och experternas svar ser olika ut i olika länder. Men bostadsinbrotten tycks inte vara lika lukrativa som tidigare. Vi har inte så mycket kontanter eller värdesaker tillgängliga.

Men att grannsamverkan ger effekt råder det inga tvivel om. Studier visar att områden där man nyligen startat grannsamverkan har färre inbrott jämfört med andra kontrollområden.


Inbrotten i Stockholms stadsdelar

Anmälningar om inbrott i villa eller lägenhet per 100 000 invånare i Stockholms stadsdelar.

Källa: Brå.


*