Upplands-Bro redo för lagförändringen

Kommunen erbjuder redan terapi till spelberoende.
Kommunen erbjuder redan terapi till spelberoende.
Upplands-Bro har redan innan årskiftet erbjudit stöd åt spelberoende men är beredda på att rusta upp. Efterfrågan på stöd kommer att öka, tror Anna Hollstrand, avdelningschef på utförarenheten.

Spelberoende i Upplands-Bro har redan tidigare kunnat få stöd genom kommunens socialkontor. KBT-terapi har erbjudits både i form av enskild terapi och gruppterapi.

– Vi erbjuder redan sen tidigare vissa insatser utifrån spelberoende men i och med att det är en ny lag från första januari rustar vi för att utveckla det stödet, säger socialchef Eva Folke.

Socialkontoret samarbetar med PRIMA psykiatri och erbjuder behandling på Härnävimottagning. Det är inte bara spelberoende utan även anhöriga som har kunnat få hjälp.

– Anhöriga erbjuds kontakt med vår anhörigkonsulent, säger Anna Hollstrand, chef för utföraravdelningen.

De personer som behöver har även kunnat få skuld- och budgetrådgivning. Några större utbildningsinsatser hann inte genomföras innan årskiftet men utbildning för medarbetarna är planerad under våren.

– En av våra behandlare har sedan tidigare kompetens kring spelmissbruk.

Även om kommunen redan idag har kommit långt jämfört med andra kommuner i länet räknar de med att behöva anpassa sig till ökad efterfrågan på stöd till följd av en ökad efterfrågan.

– Vi kommer att rusta verksamheten utifrån behoven i samverkan mellan myndighet och utförare.

Fakta

Läget i din kommun

  1. Skuldrådgivning? Ja
  2. Terapi? Ja
  3. Utbildad personal? Nej, inte ännu.
  4. Anhörigstöd? Ja
Källa: Upplands Väsby kommun