Skolan i Upplands-Bro i ny ranking: Låga löner men hög behörighet

Vilka kommuner får tummen upp? Och ner? Upplands-Bro är både bland de bästa och sämsta.
Vilka kommuner får tummen upp? Och ner? Upplands-Bro är både bland de bästa och sämsta.
Då var det dags för ännu en skolrankning.
Enligt Lärarnas riksförbund tar deras nya undersökning bättre hänsyn till kommunernas olika förutsättningar.
Tydligt är att ingen kommunen kan vara bäst på allt. Upplands-Bro är både toppen och i botten, enligt rankingen.

Varje år slås det fast vilken kommun som är bäst i Sverige på det ena eller det andra. Bästa skolkommun är inget undantag.

Men Lärarnas Riksförbund har vädrat att det inte är oproblematiskt att jämföra kommuner utan att ta hänsyn till deras olika förutsättningar.

De menar att de nu gjort skolrankning som gör just detta. Samtidigt gör de inte anspråk på att göra den ultimata rankningen.

Fyra viktiga delar

De tittar på fyra aspekter av den svenska skolan: Undervisningskostnad per elev, lärarlöner, lärarbehörighet samt elevresultat.

När det gäller betyg, som baseras på meritvärdena från årskurs nio, är det Salem som hamnar i topp. Högst andel behöriga lärare hittar man i Sundbyberg och de bästa lärarlönerna går att hitta i Stockholms kommun, som faktiskt är bäst i Sverige.

Bäst i länet – sjua i Sverige

Den högsta kostnaden per elev hittar man i Danderyd. Alla dessa variabler slås sedan ihop till en total placering.

Där hittar man Nacka, på plats sju i hela Sverige.

Upplands-Bro hamnar  på sjunde plats av Stockholmskommunerna när man tittar på totalen – plats 41 i hela riket.

Däremot finns Upplands-Bro både i toppen och botten om man tittar på enskilda delar i mätningen. Botten när det kommer till lärarlöner, men i toppen när det gäller antalet behöriga lärare.


Nacka bäst i länet

Länets kommuner sorterade efter variablerna ”undervisningskostnad per elev”, ”lärarlöner”, ”lärarbehörighet” samt ”elevresultat”. Klicka på rubrikerna för att se var din kommun hamnar inom respektive del.

Placeringarna gäller för hela Sverige. 

Källa: Lärarnas Riksförbund