Så mycket höjde Upplands-Brogymnasiet betygen

På Upplands-Brogymnasiet höjdes 46 procent av matematikbetygen.
På Upplands-Brogymnasiet höjdes 46 procent av matematikbetygen.
På många skolor i Stockholm får eleverna högre betyg jämfört med hur de har presterat på de nationella proven. På Upplands-Brogymnasiet höjde sig mer än var tredje elev sitt mattebetyg.

På måndag är det den sista dagen för den första omgången av gymnasievalen. Och på många av Stockholms gymnasieskolor skiljer sig betygssättningen markant.

Mitt i har gått igenom siffror från SCB, som Svenskt näringsliv har tagit fram, som visar skillnaden mellan betygen och nationella provresultat i matematik och engelska på alla gymnasieskolor i Stockholms län.

Siffrorna visar att många skolor ger en stor procentandel av eleverna högre betyg än resultatet de fått på nationella proven.

I matematik låg snittet för hela Stockholms län på 37 procent, men det skiljer sig kraftigt mellan de olika gymnasieskolorna. En skola på Kungsholmen höjde matematikbetygen för 87 procent av eleverna 2018, medan en skola i Liljeholmen bara höjde 3 procent av matematikbetygen.

Upplands-Bro inget undantag

På Upplands-Brogymnasiet höjdes 37 procent av matematikbetygen. I engelska var siffran 21 procent. Christian Eklöv Hagman, rektor på UBG, menar att på skolan bedriver att medvetet arbete mot sina elever, där resurser sätts in efter provresultat. Men han menar också att det är viktigt att undvika en betygsinflation, som kan uppstå om allt för många höga betyg delas ut.

– Vi har bedömningskonferenser där vi tillsammans stämmer av mot målen är angivna så att det ska bli rätt. Betyginflation är vi absolut vaksamma på och det ska vi givetvis försöka motverka, förklarar Christian Eklöv Hagman.

Stora skillnader i betygssättning

En utredning från skolverket visar också på att friskolorna har en högre betygsättning än de kommunala skolorna.

De nationella proven är Skolverkets stöd för en likvärdig och rättvis betygssättning av en elevs kunskaper.

Sedan 1 juli 2018 säger riktlinjerna att de nationella proven har större betydelse för lärarens bedömning än andra prov och uppgifter eleven får i skolan. Just matematik är ett bra ämne att jämföra då resultaten är lätta att mäta.

Men Skolverket har inte har satt någon gräns för vad som är acceptabla avvikelser.

– Vi välkomnar att skolverket ser över hur man lägger upp nationella prov och betygsättning för att uppnå en ökad likvärdighet. Det som är viktigt för oss är att eleverna får en bra undervisning, många chanser att visa sina kunskaper och rättvisa bedömningar, säger Pernilla Hemmingsson.

Fakta

Så många betyg avvek från proven.

Andel elever som får högre betyg än resultatet på nationella provet i matematik respektive engelska (%)

Upplands-Bro

Upplands-Brogymnasiet: 46 och 21.

Sollentuna

Rudbeck: 25 och 23.

NTI-gymnasiet i Sollentuna: 44 och 22.

Upplands-Väsby

Väsby Nya Gymnasium: 21 och 5

Järfälla

Järfälla Gymnasium 36 och 16

 

Källa: SCB, Svenskt näringsliv