Upplands-Bros p-platser kan kameraövervakas

I onsdags beslutade kommunfullmäktige om att införa p-avgifter i centrala Kungsängen.

Under mötet presenterade Moderaterna ett tillägg.

Inför kameraövervakning på Upplands-Bros parkeringsplatser, tyckte partiet, och fick medhåll från koalitionen.

Moderaterna i Upplands-Bro föreslår en kameraövervakning på parkeringsplatserna i Upplands-Bro, för att få bukt med den senaste tidens bilbränder. Det framkom under onsdagens kommunfullmäktigemöte.

– När vi tittar på parkeringssituationen känns det enkelt att lägga till en möjlighet att titta på kameraövervakning för att skapa en känsla av ökad trygghet och samtidigt få en möjlighet att se vilka som faktiskt bränner bilar, sa oppositionsrådet Fredrik Kjos (M), i talarstolen.

Kjos fick medhåll från koalitionen och politikerna beslutade om att införa tillägget i det nya parkeringspaketet.

Sverigedemokraterna ställde sig positiva till tillägget och tillade att de skulle vilja se kameraövervakning på ännu fler platser. De reserverade sig dock mot beslutet om p-avgifter i Kungsängen.

– Det här kommer framförallt att drabba landsbygdsbefolkningen som inte har kollektivtrafik in till de olika parkeringarna. Sedan kommer det också att drabba de äldre och sällanresenärerna. Frågan är inte tillräckligt utredd från början, sa Johan Tireland (SD).