Upplands-Bros småföretag rasar i mätning

När tillväxten i Upplands-Bros småföretag värderades förra året hamnade kommunen på tredje plats i riket. I år rasar de till plats 177. Mätningen baseras på årsboksluten från kommunens småföretag och omfattar 126 aktiebolag. Trots att kommunen rasar i mätningen går värdet av bolagen upp. Det sammanlagda värdet beräknas till 1,1 miljarder kronor, en ökning med 100 miljoner kronor.