Upplands Bro bland de bästa i länet på att bygga bostäder

Vid Jursta gård i Bro bygger Boklok lägenheter och småhus. 70 lägenheter står klara för inflytt de kommande åren.
Vid Jursta gård i Bro bygger Boklok lägenheter och småhus. 70 lägenheter står klara för inflytt de kommande åren.
Stockholms län kommer att växa med nästan 40 000 personer om året fram till år 2025. I Upplands Bro planerar man att bygga rejält för att möta den ökade befolkningen – bara Nacka bygger mer.

Att fler människor föds än dör i Stockholm väntas bli den främsta anledningen till att regionen växer i framtiden. Allt fler flyttar från länet, samtidigt som yngre personer från andra delar av Sverige väljer att stanna kvar på sina hemorter.

– 25-åringar från andra delar av landet flyttar inte i lika hög grad som tidigare till Stockholms län. Vi vet inte exakt varför det är så, då hade vi behövt fråga dem. Men vi spekulerar i att det är högkonjuktur i större delar av landet vilket leder till att det finns bra med jobb på hemorten, säger Hanna Wiik, chef för tillväxt- och regionplanförvaltningen på landstinget.

Hon säger också att många barnfamiljer flyttar till antingen den ena eller den andra förälderns hemort i samband med första eller andra barnet.

Det handlar inte om bostadsbristen som avskräcker människor från att flytta hit?

– Det har varit en allmänt känd utmaning under en längre tid och många har ändå valt att komma hit.

Stockholms läns befolkning växer – 37 000 människor väntas tillkomma per år fram till år 2025. I länets norra kommuner bygger man för att möta befolkningsökningen. Allra mest väntas det växa i Upplands-Bro, i alla fall rent procentuellt. Där uppgår byggplanerna till mer än 60 procent av det nuvarande bostadsbeståndet fram till år 2030.

– Vi känner alla till den bostadsbrist som finns i landet och i Stockholmsregionen, och det är jätteviktigt att alla är med och bidrar. Till vår kommun förväntas det flytta 400 per år, och i år har det flyttat 925 människor hit. Det är positivt, men det är ställer krav och förpliktelser, säger Camilla Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Upplands-Bro.

Hon menar att bygger man bostäder, behöver man infrastruktur.

– Det behövs äldreboenden, skolor, cykelvägar och parkeringar. Vi behöver även en blandad bebyggelse. Det finns ett eftersläpning på hyresrätter som man måste bygga ikapp, det är viktigt för yngre människor men också för äldre som flyttar från sina villor.

Om man istället ser till antalet lägenheter bygger Järfälla och Solna flest lägenheter norr om stan. De kommunerna hamnar på fjärde respektive femte plats i hela länet. Bland bottenkommunerna i bostadsbyggande ligger Danderyd, som även ligger illa till när det gäller antalet faktiska lägenheter: 1 792 stycken fram till år 2030.

– Den bilden stämmer inte överens med de ambitioner vi har. Vi vill att det ska byggas 300 lägenheter per år de närmsta 5-6 åren vilket ligger i linje med det omvärlden kräver av oss, säger Olle Reichenberg (M), kommunstyrelsens ordförande i Danderyd.

Han säger att det historiskt varit ett lågt bostadsbyggande i Danderyd men att den politiska ambitionen skruvats upp när det gäller bostadsbyggande, och att de siffror landstinget nu presenterar ligger en aning i underkant. Han pekar också på planerna att placera E18 i en tunnel.

– Skulle det bli verklighet möjliggör det byggandet av 11 000 bostäder. Något beslut är inte fattat, men det visar ändå på en politisk ambition att vi tittar på den lösningen, säger Olle Reichenberg.

På svar om den låga procentuella ökningen av bostäder i Danderyd jämfört med andra kommuner, ser han Danderyds täta bebyggelse som en viktig orsak.

– Danderyd är en av de mest tätbebyggda kommunerna i hela landet. I Upplands-Bro exempelvis har dem mycket mer plats att bygga, det har inte vi i Danderyd.

 

Fakta

Så mycket byggs det i norra länet

Antalet lägenheter som ska byggas samt bostadsbeståndets procentuella ökning till år 2030 i norra länets kommuner:

1. Upplands-Bro (6 313) – 61 procent

2. Järfälla (17 988) – 58 procent

3. Sundbyberg (12 395) – 55 procent 

4. Vallentuna (6 745) – 54 procent 

5. Täby (12 794) – 46 procent

6. Österåker (7 534) – 44 procent

7. Solna (15 869) – 39 procent

8. Upplands Väsby (5 890) – 31 procent

9. Norrtälje (6 964) – 25 procent

10. Sollentuna (6 567) – 23 procent

11. Danderyd (1 792) – 14 procent 

12. Lidingö (2 815) – 13 procent 

Källa: SLL