ANNONS

Upplands-Bro berörs när eljätte ska förbättra nät

Vattenfall berättar att arbetet i Upplands-Bro syftar till att möta kapacitetsbehovet av el, och samtidigt göra nätet mer driftsäkert.
Vattenfall berättar att arbetet i Upplands-Bro syftar till att möta kapacitetsbehovet av el, och samtidigt göra nätet mer driftsäkert.
Vattenfall meddelar att man avser modernisera sitt elnät i Upplands-Bro, Sigtuna och Knivsta. Den ökade tillväxten i kommunerna, med fler företag som flyttar in och ökat bostadsbyggande, är skäl som eljätten lyfter fram för att en modernisering av nätet nu är nödvändig.
ANNONS

Bostäder byggs, företag etableras och logistikcenter växer upp som svampar ur jorden. När Upplands-Bro växer vill alla de som kommer till kommunen kunna lita på att det finns en stabil elförsörjning.

Upplands-Bro är tillsammans med Sigtuna och Knivsta tre av de kommuner som berörs när Vattenfall meddelar att företaget avser modernisera sitt nät i kommunerna för att svara upp mot ovannämnda utveckling.

Konkret så är det ombyggnationer av transformatorstationer, nybyggnation och uppgradering av de elledningar som redan finns, samt därutöver en spänningshöjning av nätet till 130 kV några av de åtgärder som Vattenfall nu planerar att genomföra.

Här grävs det för färre strömavbrott

I Upplands-Bro berörs Håtuna, där kommer företagets ledning som löper mellan Håtuna och Sigtuna att byggas om.

− Ett historiskt högt och snabbt byggande i kombination med en ny industrialisering byggd på el, är en stor utmaning att hantera med de begränsningar som föreligger i dagens elnät. Genom moderniseringsarbetet löser vi på sikt kapacitetsbristen och möjliggör en långsiktig utveckling av samhälle och näringsliv i Stockholmsregionen, säger Jan Karlsson, Projektansvarig, Vattenfall Eldistribution AB i en kommentar.

Två datum för samråd är inplanerade. Ett möte hålls redan i dag, måndag den 14 oktober, klockan 16-19 på Sigtuna Stadshotell, Stora Nygatan 3 i Sigtuna.

Därefter finns en ny möjlighet att ta del av planerna på onsdag den 16 oktober, klockan 16-19, då är platsen Särsta Wärdshus, Särstavägen 4 i Knivsta.

ANNONS

Vill du veta mer om planerna för Håtuna och projektet i övrigt finns dessa här.