Upplands-Bro klättrar i företagarmätning

Från depp till pepp. Kommunen får allt bättre omdöme från företagen.
Från depp till pepp. Kommunen får allt bättre omdöme från företagen.
Efter att ha tappat något under de senaste åren ökar nu Upplands-Bro kommun sin placering i Svenskt Näringslivs företagarbarometer. I år hamnar kommunen på plats 30 i Sverige.

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv sin företagarbarometer som är ett mått på företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. En stor del av undersökningen är en enkät som skickas ut till företag i kommunerna, som sedan samkörs med statistik från bland annat SCB.

I år får Upplands-Bro återigen höga betyg från sina företagare.

Att kommunen hamnar så högt beror på att kommunen arbetat aktivt med att öka servicen och myndighetsarbetet gentemot företagen i kommunen. Vilket bland annat syns i enkätsvaren där kommunen får bra betyg för politikers och tjänstemäns attityd och service till företagen.

Sedan 2009 har kommunens placering i företagsbarometern gått brant uppåt. På fyra år klättrade man från jumboplatsen 219 till plats 27. Efter en liten svacka de senaste åren har kommunen nu återigen hamnat på topp 30.

Läs mer om undersökningen hos Svenskt Näringsliv.


Upplands-Bro placering i företagarbarometern 2009-2017

Källa: Svenskt Näringsliv