Upplands-Bro klättrar i kommunjämförelse

Upplands-Bro klättrar i kommunranking.
Upplands-Bro klättrar i kommunranking.
Upplands-Bro kommun hamnar på 18:e plats när tidningen Dagens Samhälle jämför landets kommuner. Det är en förbättring med sex placeringar sedan förra året.

Rankingen är uppdelad i tre kategorier: storstadskommuner, täta kommuner och landsbygdskommuner. Upplands-Bro räknas som en av 29 storstadskommuner i Sverige. Bland Stockholms 19 kommuner hamnar Upplands-Bro på tolfte plats.

Enligt Dagens Samhälles jämförelse dras kommunens placering upp av goda skolresultat, men ner av en jämförelsevis dålig kommunal resultaträkning.

Nummer ett av alla storstadskommuner är Sundbyberg – på grund av goda skolresultat och goda kommunikationer.

Områden som undersöks är bland annat attraktivitet, gymnasiebehörighet, ekonomi, kultur och antal företag. Rankingen är ett försök att fånga in vad som är framgångsfaktorer i kommunal utveckling.