Upplands-Bro kommun saknar krisplan för dödsskjutningar

Polisutredning, krisplan
I Upplands-Bro saknas specifik krisplan.
Stockholm stad ska införa en handlingsplan specifikt för krishantering vid dödsskjutningar, efter morden i Sätra.
Även i Upplands-Bro har det förekommit skjutningar det senaste året, men någon krisplan finns inte för en sådan händelse.

Den senaste tiden har det varit flera dödsskjutningar i norrort och västerort. Även om inga av dem har skett i Upplands-Bro, så har kommunen erfarenhet av just sådana tragiska händelser.

Riktade åtgärder till drabbade

– Händelsen i februari var en mycket allvarlig händelse och i samband med det så mobiliserades åtgärder för att möta medborgarna i Bro, säger socialchefen Helena Åman.

Med händelsen i februari syftar Helena Åman på skjutningarna den 11 och 21 februari. I ena fallet slutade skottlossningen med en skadad fot, i det senare med att två unga män miste livet.

Efter dubbelmordet drog kommunen igång sitt krisarbete.

– En lokal med personal från trygghetsenheten öppnades, riktade åtgärder genomfördes till de som berördes direkt och indirekt av händelsen, säger Helena Åman.

Finns ingen plan för dödsskjutningar

Men någon specifik handlingsplan för just dödsskjutningar finns inte i kommunen. Något som Stockholm stad efter den senaste tidens dödsskjutningar i Sätra har tagit fram.

 

– Upplands Bro jobbar ständigt vidare med att utveckla vårt förebyggande och trygghetsskapande arbete och kommer att ta del av den handlingsplan som Stockholms stad tar fram och se vad som är möjligt att använda i vår kommun, säger Helena Åman.

Däremot kan man ana en viss skepsis mot att ha en specifik handlingsplan för just dödsskjutningar.

– Varje specifik händelse kräver sina åtgärder så jag tänker att det kan vara svårt att sätta upp en handlingsplan som täcker alla omständigheter.