ANNONS

Upplands-Bro spås växa mest i länet

7 500 nya bostäder planeras vara färdigbyggda 2027.
7 500 nya bostäder planeras vara färdigbyggda 2027.
7 500 nya bostäder och en befolkningsökning på 31,4 procent. Upplands-Bro väntas växa mest i Stockholms län de närmaste tio åren, enligt DN.
ANNONS

Stockholms län spås växa med 94 personer varje dag de närmaste tio åren. Och Upplands-Bro ökar mest relativt sett.

Siffrorna kommer från landstingets nya befolkningsprognos, som DN tagit del av.

7,500 nya bostäder planeras stå färdiga i kommunen år 2027, samtidigt som befolkningsökningen på 31,4 procent är länets högsta.

Fler äldre

I slutet av tioårsperioden kommer den stora gruppen som föddes på 1940-talet upp i höga åldrar. Det innebär att den största procentuella ökningen i hela länet förväntas i åldersgruppen 80 till 84 år, enligt DN.

– Vi måste se till att vi har en tillgänglig kollektivtrafik och tryggare trafikmiljöer så att äldre kan vara aktiva längre. Folkhälsofrågor är prioriterat i den nya regionala utvecklingsplanen, säger Gustav Hemming (C), som har ansvar för regionplanering, till DN. 

De närmaste tio åren beräknas hela Stockholms län öka med nästan 350 000 personer.