Sundbyberg klättrar i årets kvinnofridsbarometer

kvinnor våld ensamhet
När senaste barometern kom 2017, låg Sundbyberg på plats 97. I år hamnar man på plats 40.
För tredje året presenterar organisationen Unizon, Kvinnofridsbarometern – ett mått på hur väl Sveriges kommuner arbetar med kvinnofridsfrågor.
I årets ranking hamnar Sundbyberg på plats 40 i landet, vilket är en förbättring med 57 placeringar.

Kvinnofridsbarometern är en enkätundersökning som vartannat år (sedan 2015) skickas ut till samtliga kommuner i landet.

Tanken är att få ett grepp om hur kommunerna arbetar med mäns våld mot kvinnor och kvinnofridsfrågor i allmänhet.

När senaste barometern kom 2017, låg Sundbyberg på plats 97. I år hamnar man plats 40.

Toppnoteringen hade dock kommunen 2015 då Sundbyberg låg på plats 34.

Egen skyddat boende

Enligt organisationen Unizon, som står bakom undersökningen, finns det mer att önska. Bland annat har bara fyra av tio kommuner mätbara mål i sina handlingsplaner för att minska mäns våld mot kvinnor.

Sundbyberg stad tillhör dock dem som har sådan mål.

Kommunen har även öronmärkta pengar som ska gå till arbete med mäns våld mot kvinnor och en överenskommelse mellan socialnämnden och Stjärnjouren (trans- och tjejjour).

I rapporten uppger Sundbyberg stad också att de ordnar skyddat boende för våldsutsatta kvinnor i kommunal – ideell och privat regi. Boendena löses genom boenden i andra kommuner än Sundbyberg.

Den kommun som enligt Kvinnofridsbarometern klarar av arbetet bäst är Trollhättan. Bäst i Stockholms län är Sigtuna som ligger på andra plats och Solna som rankas som trea.