Solna i toppen i årets kvinnofridsbarometer

kvinnor våld ensamhet
När senaste barometern kom 2017, låg Solna på plats 58. I år hamnar man på tredje plats.
För tredje året presenterar organisationen Unizon, Kvinnofridsbarometern – ett mått på hur väl Sveriges kommuner arbetar med kvinnofridsfrågor.
I årets ranking hamnar Solna på en tredjeplats i landet.

Kvinnofridsbarometern är en enkätundersökning som vartannat år (sedan 2015) skickas ut till samtliga kommuner i landet.

Tanken är att få ett grepp om hur kommunerna arbetar med mäns våld mot kvinnor och kvinnofridsfrågor i allmänhet.

När senaste barometern kom 2017, låg Solna på plats 58. I år hamnar man på tredje plats.

– Sedan undersökningen genomfördes i början av året har vi stärkt kvinnofridsarbetet ytterligare. Bland annat har socialnämnden antagit en strategi för att motverka våld och förtryck i nära relationer. Vidare har Agera kvinnojour beviljats ett riktat verksamhetsbidrag för att stötta våldsutsatta med information om rättsprocessen samt ge stöd vid eller inför polisanmälan samt under och efter en rättegång, säger Arion Chryssafis (M),  ordförande i socialnämnden.

Egen skyddat boende

Enligt organisationen Unizon, som står bakom undersökningen, finns det mer att önska. Bland annat har bara fyra av tio kommuner mätbara mål i sina handlingsplaner för att minska mäns våld mot kvinnor.

Solna stad tillhör dock dem som har sådan mål.

Kommunen har även öronmärkta pengar som ska gå till arbete med mäns våld mot kvinnor och en överenskommelse mellan socialnämnden och kvinnojouren, vilket göra att kommunen hamnar högt i rankinglistan.

I rapporten uppger Solna stad också att de har ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor vilket drivs i egen regi plus ett boende i ideell regi och ett privat boende.

Den kommun som enligt Kvinnofridsbarometern klarar av arbetet bäst är Trollhättan. Bäst i Stockholms län är Sigtuna som ligger på andra plats och Solna som rankas som trea.