Upplands-Bro tappar placeringar i kvinnofridsbarometer

Upplands-bro kommun
Kommunens arbete mot mäns våld mot kvinnor är inte i Solna-klass, enligt Kvinnofridsbarometern.
För tredje året i rad presenterar organisationen Unizon Kvinnofridsbarometern – ett mått på hur väl Sveriges kommuner arbetar med kvinnofridsfrågor.
I årets ranking tappar Upplands-Bro placeringar och ligger på bottenhalvan.

De två senaste åren har Upplands-Bro kommun svarat på Kvinnofridsbarometern. Det är en enkätundersökning som skickas ut till samtliga kommuner i landet.

Tanken är att få ett grepp om hur kommunerna arbetar mot mäns våld mot kvinnor och kvinnofridsfrågor i allmänhet.

Framstegen lyser med sin frånvaro

Enligt organisationen Unizon, som står bakom undersökningen, finns det mer att önska. Bland annat har bara fyra av tio kommuner mätbara mål i sina handlingsplaner för att minska mäns våld mot kvinnor. Upplands-Bro kommun är en av de kommuner som inte har några nedskrivna mål.

Förra året hamnade Upplands-Bro kommun på 116 plats när rankingen gjordes. I år har de tappat placeringar och kommer först på plats 123 av 176.

Solna och Sigtuna i toppen

Anledningen att de inte hamnar högre upp på listan är bland annat att saknas mätbara mål och att det saknas kommunalt stöd för kvinnor som utsätts för våld i nära relation. Detta sköts istället av ideella föreningar och kvinnojourer.

På plussidan, enligt kvinnobarometern, är att det däremot finns öronmärkta pengar till just arbetet mot våld i nära relationer i kommunen.

Den kommun som enligt Kvinnofridsbarometern klarar av det här arbetet är Trollhättan. Bäst i Stockholms län är Sigtuna och Solna som rankas som tvåa respektive trea.