Upplands Väsby tappar i företagsmätning

Upplands Väsby har tappat placeringar på Svenskt Näringslivs företagarbarometer.
Upplands Väsby har tappat placeringar på Svenskt Näringslivs företagarbarometer.
Upplands Väsby tappar elva placeringar på Svenskt Näringslivs företagarbarometer. Från plats sex förra året har de nu halkat ner till plats 17.

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv sin företagarbarometer som är ett mått på företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. En stor del av undersökningen är en enkät som skickas ut till företag i kommunerna, som sedan samkörs med statistik från bland annat SCB.

Upplands Väsby får sämre omdömen inom nästan alla kategorier som företagen har tillfrågats om i enkäten jämfört med 2016. Bland annat tycker företagen att servicen och attityderna från politiker och tjänstemän blivit något sämre än förra året.

Men det allra största problemet för företagen i Upplands Väsby är att tillgången på medarbetare med rätt kompetens är för liten.

Om företagen fick bestämma borde kommunen prioritera att bygga fler bostäder och sänka skatter och avgifter för företagen.


Upplands Väsbys placering i företagsbarometern 2009 till 2017

Källa: Svenskt Näringsliv