Upplands Väsby har en plan för att ta emot IS-återvändare

IS-återvändare 19 har återvänt till Stockholm
Mindre kommuner rustas för att hantera IS-återvändare
Upplands Väsby är en av de 41 svenska kommuner som deltog i onsdagens kunskapsdag.
– Bra dag med mycket utbyte av information kommuner, polisen och Säpo emellan, säger Charlotta Marklund, chef för individ- och familjeomsorgen i Upplands Väsby.

Upplands Väsby är en av de nio kommuner i Stockholms län som enligt Säpo har invånare som rest till IS-kontrollerade områden, och som nu tros vilja återvända hem, rapporterar SVT.

I onsdags anordnade Centrum mot våldsbejakande extremism en kunskapsdag som främst vände sig till mindre kommuner som inte, såsom Stockholms stad till exempel, har rutiner och en organisation för att hantera återvändare.

Charlotta Marklund är chef för individ- och familjeomsorgen i Upplands Väsby, en av socialtjänstens instanser som tar första kontakten med återvändare. Hon tycker att kunskapsdagen varit ett bra initiativ när Mitt i pratar med henne, och säger att det finns rutiner i Upplands Väsby för att ta kontakt med polis.

– Tipsen de gav och som jag vill understryka är att det här är en sällan-händelse. Det är ett fåtal individer det handlar om i hela Sverige och det är viktigt att hålla sig till de strukturer som finns i kommunen. Men vi är en av många som Säpo sagt kan få ta emot eller kan ha gjort det, säger hon.

Ny problematik

Charlotta Marklund kan inte kommentera ifall någon återvändande IS-anhängare vistas i Upplands Väsby, och vid fall med barn till återvändare gäller samma insatser som i andra typer av fall.

– Vi vet hur LVU går till ifall ärenden med barn som far illa skulle dyka upp. Men allt handlar om individuella bedömningar, både vad gäller barn och vuxna. Just IS-anhängare är nytt för oss och då är det ju bra att ha utbyte med till exempel större kommuner.

Hon menar att resurserna för att hantera IS-återvändare är tillräckliga men att det är viktigt att hålla uppe dialogen i verksamheten.

– Om det skulle hända att någon återvänder behöver man stödja upp lite extra kring det. Även om vi jobbar med och träffar människor i kris och som utstått trauman kan den här problematiken vara påfrestande för våra tjänstemän i och med att den är så ny.