App upplyser nyanlända om jobb och värderingar

Appen för nyanländas integration finansieras av ett statligt bidrag på 400.000 kronor.
Appen för nyanländas integration finansieras av ett statligt bidrag på 400.000 kronor.
Etablerad heter appen som Järfälla kommun tagit fram under tre års tid. Tanken är att den ska hjälpa nyanlända integreras och motverka segregation, genom information om jobb, utbildning och demokratiska rättigheter – på sju olika språk. Och nu är appen ute i skarpt läge.

2016 började Järfälla kommun utveckla en app för nyanlända. Tanken var att den skulle underlätta för etableringen och integrationen genom att erbjuda relevant information på olika språk.

Det kan handla om allt från att tipsa om jobb och utbildning, till att informera om demokratiska rättigheter, vad som gäller om man ska bilda familj eller leva med barn i Sverige, eller värderingsfrågor.

– Appen är en pusselbit i att försöka vaccinera sig mot segregation. Det viktigaste är att utbilda sig och komma i arbete  och via appen kan vi navigera och ge information och kunskap till de som är nyanlända, säger Alexander Rajsic, avdelningschef på kommunstyrelseförvaltningen.

Information på sju språk

Järfälla var först i landet med att lansera en app av den här typen, med riktad info till kommunens nyanlända i syfte att främja integrationen. Under 2018 började appen testas i skarpt läge och nu är den ute för fullt bruk. Totalt har den laddats ner cirka 400 gånger.

Via appen kan kommunen också skicka pushnotiser, med riktad information till nyanlända.

– Vi kan till exempel informera om när det är språkcafé eller om det händer något särskilt på biblioteket. Vi tror att vi behöver fler verktyg än de som funnits till bud tidigare, som till exempel Arbetsförmedlingen. Nu kan vi nå dem hela tiden, inte bara när de är inne på möte med en handledare, säger Alexander Rajsic.

I appen kan användarna få information på sju språk utöver svenska: spanska, finska, persiska, tigrinja, arabiska, somaliska och engelska.

Finansieras genom statliga bidrag

Arbetet med appen ska enligt avtalet löpa fram till år 2020. Till en början stod kommunen för kostnaderna själv, men bidrag från Tillväxtverket på 400 000 kronor har gjort att finansieringen sedan förra året täcks helt av staten.

Alexander Rajsic tycker den fyller en viktig funktion.

– Det är oacceptabelt att det ska behöva ta sju till tio åt att nå full integration. Det måste gå fortare, säger han.

Han menar att appen kan hjälpa till i den processen, inte bara för nyanlända.

– Även jag lär mig nya saker om Sverige och hur Sverige fungerar genom den, säger han.

Appen går att ladda ner här.