Deras upprag: hänga med andra unga

Majd Lado, Nathalie Larsson, Dorine Ake och Eric Ampofo är de nya ungdomsfältarna i Väsby.
Majd Lado, Nathalie Larsson, Dorine Ake och Eric Ampofo är de nya ungdomsfältarna i Väsby.
Möt Väsbys nya fältare: Dorine, Eric, Majd och Nathalie. Tillsammans med de tidigare fältarbetarna ska de nå ut till de unga i kommunen och skapa aktiviteter där de hänger.

Väsbys fältarbetare som arbetar med aktiviteter och stöd för unga på stan har fått förstärkning. Under våren börjar fyra ungdomsfältare arbeta i kommunen. En verksamhet som testas under ett år.

Ungdomsfältarna ska verka som förebilder och bygga upp en god relation till unga i kommunen, särskilt i åldern tolv till 16 år. Personerna som har valts ut har valts just för att de är bra förebilder, har mål och kämpar för dem. Satsningen är ett sätt för att öka tryggheten i kommunen.

– Det här innebär ytterligare ett steg för att vara på fler arenor och komma närmre de unga. Ungdomsfältarna kan deras språk och vet vilka aktiviteter de kan locka med, säger Eva Pihlblad Andersson, enhetschef på Familjecentralen.

”Jag är alltid intresserad av att försöka hjälpa andra, även om jag inte kan hjälpa vill jag i vart fall försöka”

Dorine Ake, 18 år

Nathalie Larsson, en av de nya ungdomsfältarna tror att det kan vara lättare att prata en jämngammal person.

– Det kan vara läskigt att prata med en vuxen. När jag var yngre var det alltid lättare att berätta något för min storasyster, även om jag visste att hon skulle berätta det för våra föräldrar. Men då slapp jag stå och titta på mamam och pappa när jag berättade. På samma sätt kanske det blir lättare att prata med oss, även om de unga vet att vi tar upp det med de andra fältarna, säger Nathalie Larsson, 20 år.

En viktig del av arbetet är att verka för att unga i kommunen får en bra och trygg uppväxt och inte far illa.

Anders Carlsson är en av de ordinarie fältarbetarna och har stora förhoppningar på sina nya kollegor. Han hoppas att kommunen ska satsa mer på ungdomsfältare.

– Jag älskar att jobba med ungdomar. Jag är alltid intresserad av att försöka hjälpa andra, även om jag inte kan hjälpa vill jag i vart fall försöka, säger Dorine Ake, 18 år.

Även Eric Ampofo hoppas kunna vara ett stöd för de unga i Väsby.

– Om vissa har problem kan man hjälpa dem att komma rätt. Det är roligt att jobba med ungdomar. Det är viktigt med aktiviteter så de inte tycker att de bor i en tråkig kommun, säger Eric Ampofo som är 19 år.

Tillsammans med ordinarie fältare kommer ungdomsfältarna åka runt i en buss på kvällar. De kan hjälpa någon som behöver ta sig hem, hålla kolla där det är stökigt men också skapa aktiviteter på stan, till exempel en basketmatch eller grillning. Även om de redan har jobbat någon kväll var är det nu det börjar, till sommaren. Då är det fler unga som rör sig ute på kvällarna och det är lättare att hitta på aktiviteter.

– Det ska bli kul att umgås med unga och hjälpa folket i Väsby. Göra aktiviteter utomhus till exempel fotboll. Men inte bara fotboll, det ska bli kul att hänga också, säger Majd Lado som är 20 år.

– När jag var liten var det det bästa jag visste när fältarna kom med bussen. Då hittade vi på roliga saker. Nu är det jag som ska sitta i bussen och de unga som ska åka med mig, säger Nathalie Larsson.

Ungdomar kan själva ringa till fältarna om de vill hitta på en aktiviteter. Då kommer fältarna med bussen och åker iväg för att gå på bio, spela paintball eller göra något annat.

– I bussen kan vi ha en bra dialog, till exempel fråga vad de har gjort under dagen och hur personen mår. Då kan vi skapa en relation, säger Dorine Ake.

Att jobba som ungdomsfältare tänker alla fyra är en bra merit för att ta sig vidare till långsiktiga mål. Nathalie berättar att hon ska plugga till djurskötare, både Dorine och Majd vill bli poliser och Eric har drömmar om att bli något stort inom fotbollen, kanske tränare.

De nya ungdomsledarna är ett resultat av en omprioritering inom budgeten för kommunens ungdomsverksamhet. Det har tidigare funnits en pott som fritidsgårdarna har kunnat söka bidrag från för särskilda aktiviteter. Men enligt Eva Pihlblad Andersson kändes det som att pengarna kunde komma bättre till nytta.

”När jag var liten var det det bästa jag visste när fältarna kom med bussen. Nu är det jag som ska sitta i bussen och de unga som ska åka med mig. ”

Nathalie Larsson, 20 år

– Framförallt Karlstad har jobbat mycket med ungdomsfältare tidigare och varit väldigt framgångsrika. Där arbetar åtta ungdomar heltid och det upplevs som att det har blivit lugnare, säger Eva Pihlblad Andersson.

En förhoppning är att Väsby ska vilja satsa mer på ungdomsfältarna och att Väsby ska öppna upp för ungdomsfältare på heltid, precis som i Karlstad, berättar Anders Karlsson som är en av de ordinarie fältarna.

– Det här känns jättekul och vi hoppas att det är något som politikerna vill satsa på i framtiden, säger Pihlblad Andersson.

Fakta

Så här funkar det

En ungdomsfältare arbetar tillsammans med två ordinarie fältare, särskilt fredags och lördagskvällar.

Varje ungdomsfältare arbetar ungefär 15 timmar i månaden. Av fem sökande valdes fyra ut efter intervjuer.