Upprepat slarv i hemtjänsten

HANINGE En anställd vid en hemtjänstenhet i Haninge skulle nyligen göra ett besök där det krävdes dubbelbemanning och skulle därför möta upp med en kollega.Men denne varken tog kontakt med sin kollega eller utförde sitt uppdrag. Den anställde lämnades själv med kunden.

Detta var ett av flera tillfällen då den anställde slarvat och inte utfört besök.

Nu menar enhetschefen att det finns en påtaglig risk för missförhållande med tanke på hur den anställde hittills brustit i arbetet.