Gillets föreningshus ska skyddas

skälsätra Länsstyrelsen beslutar att Kulturella folkdansgillets nationalromantiska föreningshus Solsäter på Långsjövägen blir byggnadsminne . Det är ett välbevarat exempel på en allmogeinspirerad föreningslokal från början av 1900-talet. Som byggnadsminne får stugan nu inte rivas eller förändras. Byggnaden måste också underhållas så den inte förfaller.