Upprop för ordningsvakter och kameror

3223495-ordningsvakt
Anställ ordningsvakter, är uppmaningen till stadsdelsförvaltningen.
Ordningsvakter, övervakningskameror och trygghetsnummer dit alla i Skärholmens stadsdel kan ringa. Det kräver 23 personer, i ett upprop till stadsdelsförvaltningen.

De 23 har alla skickat egna medborgarförslag, men med exakt samma formuleringar. Deras krav är att stadsdelsförvaltningen anställer ordningsvakter. De ska verka i hela stadsdelen och ha ett trygghetsnummer dit både privatpersoner och företag ska kunna ringa när det är problem med ordningen.

De 23 trycker på vikten av att vakterna ska vara anställda av stadsdelen; några ”vinstdrivna vaktbolag” vill de inte se.

De vill också att övervakningskameror sätts upp,både i centrumen, i parker och vid skolor. Detta skulle minska både narkotikahandel, rån och misshandelsfall, anser de. Dessutom ska materialet från kamerorna tjäna polisen väl som bevismaterial, påpekar de.

Noteras kan att den S-ledda majoriteten i Stockholm nyligen lanserade en satsning på 25 miljoner kronor, för att öka tryggheten i utsatta områden. Pengarna ska gå till mobila team med ordningsvakter. Tanken är att de ska ha hela staden som sitt arbetsfält och åka ut till platser där behov uppstår. Fem av de 25 miljonerna går till en satsning på övervakningskameror. De ska placeras ut i samråd med polisen.