Upprörda känslor på frågestund i Spångafolkan

Spångafolkan fylldes till bristningsgränsen under nämndmötets frågestund som avslutades nyss. Stämningen var stundtals mycket hätsk.

Debatten om det planerade modulhuset för nyanlända med uppehållstillstånd fortsätter. Under torsdagskvällen hade politikerna i stadsdelsnämnden möte i Spångafolkan och mötet inleddes med information och frågestund.

Spångafolkan var fylld till sista plats av Spångabor som engagerar sig i frågan.

Förutom nämndens politiker var Carl Smitterberg, kommunikatör på stadsledningskontoret, och Fredrik Jurdell, vd för SHIS på plats för att ge information.

Carl Smitterberg inledde med att säga att staden ska bli bättre på att informera. Tjänstemännen planerar skriftlig information till hushåll i närheten av modulhuset och inom kort ska även informationsmöten hållas.

Han sa också att det ännu inte finns något bygglov för huset.

Därefter informerade Fredrik Jurdell, vd för SHIS som ska bygga huset, om deras verksamhet.

Många i publiken var otåliga och ville ställa frågor. Flera personer pratade i munnen på varandra och det var stundtals upprörd stämning. När Awad Hersi (MP), ordförande i nämnden, sa att frågestunden fick ta maximalt 30 minuter, buade många och ropade att det var alldeles för lite tid.

Flera personer sa att de tycker att ödetomten i Sundby är en dålig plats att bygga på. De anser att modulhuset är för stort och att det blir för många människor på liten yta. Många sa också att huset kommer att ligga för nära Sundbyskolan.

En man i publiken frågade Awad Hersi om hur de valt ut platsen.

– Det är inte nämnden som har fattat det här beslutet. Vi har inte med frågan att göra, svarade han.

Någon annan ville veta hur tryggheten i området skulle påverkas. Den frågan svarade Fredrik Jurdell på.

– Vi har haft vår verksamhet i 50 år och har under den tiden inte haft en enda allvarlig incident. Det stök som varit har varit kopplat till missbruksboenden, men det är inte missbrukare som ska bo här. Men om något händer har vi tillgång till väktare, sa han.

Andra undrade hur skolan skulle klara av att ta emot många nya elever. Enligt Carl Smitterberg ska den frågan lösas genom att fler lärare rekryteras och att pensionerade lärare åter börjar arbeta.

När frågestunden pågått i en dryg timme var stämningen i salen hätsk och moderaten Ole-Jörgen Persson blev irriterad på en högljudd man i publiken.

– Nån ordning får det vara! Nu pratar jag! Om jag hade lett det här mötet hade jag bett dig att gå, sa han.

Sedan sa han att moderaterna är motståndare till placeringen i Sundby, men att även Spånga har ett ansvar för att ta emot nyanlända.

– Vi har föreslagit alternativa platser och mindre boenden, sa han.