Upprusning av lekplats för 8,5 miljoner

Vasastan Stadsdelsnämnden har nu godkänt upprustningen av Vanadislundens nedre lekplats.

Allmänheten har fått vara med och ge sina synpunkter på lekplatsen, som bland annat ska avskärmas bättre mot Sveavägen och bli uppdelad i mindre rum med mer kreativa och spännande lekredskap.

Öronmärkta pengar till upprustningen har avsatts i stadsdelens budget och även staden skjuter till en del pengar. Totalt beräknas upprustningen gå på 8,5 miljoner kronor.

Detaljerade bygghandlingar kommer att tas fram under våren, då även en upphandling om bygget ska göras.

Arbetet beräknas starta till hösten med invigning ett år senare.