Upprustad stig blir Ny gångväg till Tullinge

Tullinge/huddinge Botkyrka kommun vill bredda, grusa och göra gångvägen mellan Nejlikevägen i Tullinge och Parkvägen/Hörselslingan i Huddinge mindre brant så att folk lättare kan ta sig ner till sjukhusområdet. Dessutom ska skyltar sättas upp som visar vägen till stigen. Det skriver kommunen i ett svar på ett medborgarförslag från en Tullingebo. I teorin är gångvägen en rejäl genväg på över 500 meter för omkring 150 hushåll.