Upprustning av t-bana kan bli försenad

HÄSSELBY Upprustningen av tunnelbanan mot Hässelby riskerar att försenas till följd av att SL kan komma att skjuta stora investeringar framåt i tiden, uppger Radio Stockholm.

Orsaken till förseningen är att SL har brist på pengar. Projekt som kan försenas är, förutom tunnelbanan till ­Hässelby, även fortsättningen av tvärspårvägen förbi Bromma flygplats och vidare mot Kista och ombyggnaden av Brommaplan med ny bussterminal.

Dessa satsningar går på drygt åtta miljarder kronor.

Enligt Sten Nordin (M), finansborgarråd i Stockholm, finns inget större intresse från kommunerna att skjuta till pengar för att få satsningarna genomförda.