Upprustningen av miljonprogrammet – så ligger din kommun till

Miljonprogram, Haninge, Brandbergen
Brandbergen i Haninge var ett av de första miljonprogramsområdena att rustas upp, redan på 90-talet.
Miljonprogrammen har nått sin tekniska livslängd.
Men Stockholms hyresvärdar och bostadsrättsföreningar har kommit olika långt med upprustningen.

Så stor andel av miljonprogrammets lägenheter har renoverats

Så många lägenheter från miljonprogrammet finns i din kommun

Källa: RISE, Jenny von Platten


Undersökningen har gjorts av det statliga forskningsinstitutet RISE och utgår från energideklarationer från 2016. Uppgifter om renoveringar kommer från rapporterade investeringar i fastigheten.