Upprustningen skjuts upp

Blosterhandlaren Masse Nedjati vill investera i sin verksamhet, men det går inte så länge centrum utarmas.
Blosterhandlaren Masse Nedjati vill investera i sin verksamhet, men det går inte så länge centrum utarmas.
Bergshamraborna törstar efter mer service i sitt centrum. Men förvandlingen från ödsligt blåshål till en levande mötesplats drar ut på tiden.

Och nu försenas renoveringen ytterligare minst ett år.

Hällregn, kastvindar och isande kalla gatstenar. Hösten har gjort entré med råge och får torget i Bergshamra centrum att gapa tomt. Lika öde är det i nästan hälften av alla lokaler i centrumet. Senast att stänga var hälsokostbutiken och tobaksaffären.

De näringsidkare som fortfarande hyr av ägaren Signalisten får hanka sig fram med tremånaderskontrakt i väntan på en renovering.

– Det är jättesvårt att planera verksamheten. Jag vill gärna bygga en inglasad kyl för mina blommor och investera i verksamheten, men det går inte att göra nu. Det finns inga kunder kvar i centrum, kundkretsen har minskat med 70 procent, säger blomsterhandlaren Masse Nedjati.

Många handlare är kritiska till att Signalisten inte hyr ut de lokaler som står tomma.

– Omsättningen går ner för alla om varannan lokal är tom. De dödar oss alla långsamt, säger en lokalhyresgäst som vill vara anonym.

Flera personer som hört av sig till Signalisten och frågat om de kan få hyra de tomma lokalerna har fått nej. En av dem är Anders Nygren som vill öppna ett gym.

– Vi har gjort tre intresseanmälningar de senaste tre åren, men vi har fått nej. Jag tycker att de borde hyra ut de lokaler som finns även om man inte renoverat ännu. Det blir ju ett roligare centrum, säger han.

Signalisten menar att det är praktiska skäl som gör att de inte hyr ut de tomma lokalerna.

– Vi behöver lokaler till att evakuera våra nuvarande hyresgäster när renoveringen väl sätter i gång. Sedan vill vi ju göra något med hela centrum och då kan vi inte binda oss vid hyresgäster som vi sedan måste evakuera. Vi behöver även se över vilken butiksmix vi ska ha i Bergshamra centrum, säger vd Catarina Johansson Nyman.

När renoveringen kan sätta i gång är fortfarande oklart. Detaljplanen för den första etappen, som omfattar den norra delen av centrum, är överklagad till länsstyrelsen.

För att slippa vänta på deras utlåtande, som kan ta över ett år, kan detaljplanen nu tas om från början igen, med så kallat normalt planförfarande.

– Det kan gå snabbare att dra om ärendet. Då slipper vi den rättsliga prövningen som enkelt planförfarande innebär och som kan ta ett år plus den tid det tar att dra om ärendet. Gör vi om förfarandet på normalt sätt så blir vi kanske bara ett år försenade, säger Anders Ekegren (FP), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Stadsbyggnadsnämnden fattar beslut den 17 oktober.

Fakta

Vad tycker du om Bergshamra centrum?

Tarja Fredriksen, 66, Björnstigen: ”Det känns trist. Förut hade vi träd, bänkar, plaskdamm och en vacker fontän. Jag har bott här i 40 år och det har försämrats mycket. Jag saknar Posten, tobaksaffären, folktandvården och ABF-verksamheten.”
Maria Assouchidis, 13, Björnstigen: ”Centrum känns väldigt öde om kvällen. Man kan gå här vid 21-tiden och se typ två personer. Jag vill ha en McDonalds, så man har ett ställe att hänga på. Gärna fler restauranger eller ställen där man kan äta.”
Göran Sterby, 47, Illerstigen: ”Jag tycker att centrum fungerar rätt bra som det är i dag, men jag vill ju inte att något mer ska försvinna. Jag saknar en spelbutik, nu måste jag åka till Mörby för sådana ärenden. Biblioteket ska vara kvar också.”
Rune Åberg, 76, Himlabacken: ”Vårt centrum är tragiskt. Det är livlöst, sterilt, öde. Det är för mycket cement. Jag vill ha mer planteringar och rekreationsytor, mer blommor och fler gräsmattor. Och en bank.”