Uppsagda blir av med hyresbidrag

Uppsagda hyresgäster med försörjningsstöd nekas pengar till hyra – trots att de har rätt att bo kvar under rättsprocessen.

– Socialen sätter dem på pottkanten, menar hyresgästföreningen.

För tio år sedan fick en fastighetsägare i Vinsta industriområde ett tillfälligt bygglov att omvandla kontorslokaler på Krossgatan till 117 studentlägenheter.

I lägenheterna bor dock främst nyanlända invandrare – ofta stora familjer – som betalar drygt 5 000 kronor i månaden för 21 kvadratmeter. Dessutom har en omfattande svarthandel med hyreskontrakten förekommit.

Nu har det tillfälliga bygglovet gått ut och stadsbyggnadsnämnden har inte beviljat någon förlängning.

– Det var oväntat. Vi trodde att staden skulle ha ett intresse av att förlänga bygglovet så att de här människorna har någonstans att bo, säger Patrik Ekenman på Ekenman Fastigheter AB som har sagt upp de över hundra hyresgästerna till den 30 juni.

Som en följd av detta har socialtjänsten i Hässelby-Vällingby dragit in hyrespengarna för de hyresgäster som har försörjningsstöd, trots att de har en laglig rätt att bo kvar tills dess att frågan är slutligt avgjord.

Tio ärenden har gått till domstol, men hyresnämnden tar upp frågan först i höst. Därefter kan man överklaga till hovrätten.

– Det kan dröja till 2013 innan frågan är slutligt avgjord, säger P-O Brogren på hyresgästföreningen.

P-O Brogren anser att socialtjänstens agerande riskerar att leda till att hyresgäster blir vräkta.

– De kan bo kvar så länge de betalar hyran, men för juli har de enbart fått hushållspengar. Hur är det då tänkt att de ska laga mat, över öppen eld? frågar han.

Ingrid Brännström, chef på socialtjänsten i Hässelby-Vällingby, säger att det är en komplicerad situation och att förvaltningens jurister tittar på varje enskilt fall för att kunna göra en korrekt bedömning.

– Det tar alltid längre tid när det inte finns dokumentation. Ibland är vi tvungna att göra hembesök för att fastställa att de bor kvar, säger Ingrid Brännström.

Trots att hyresgästerna riskerar att inte få pengar till hyran i tid, ser Ingrid Brännström ingen möjlighet att skynda på handläggningen.

– Jag tycker att vi gör det så skyndsamt som vi kan. Som myndighet är det viktigt att vi har en korrekt handläggning.

Fakta

Så säger lagen

”Är frågan om förlängning av hyresavtalet ännu inte avgjord när hyrestiden går ut, har hyresgästen rätt att bo kvar i lägenheten till dess frågan är slutligt avgjord.” Källa: Hyreslagen