Uppsagda kan få ny bostad

RÖNNINGE Den 30 juli berättade tidningen om ett par i Salem som måste flytta ut från det hus de hyr av Salems kommun. Huset ska rivas och marken användas för de nya centrumplanerna i Rönninge.

I artikeln tycker Socialdemokraternas Arne Närström att paret borde erbjudas ett annat boende av kommunen.

Det har dock redan skett enligt Kent Pergéus, fastighetschef på Salems kommun:

– De fick muntligen erbjudanden av Akelius i samband med uppsägningen.

Men varken paret Andersson eller deras barn säger sig ha fått något erbjudande.

– Det har inte kommit, hävdar alla som tidningen talat med.

Nu berättar Kent Pergéus att kommunen tittar på om paret kan erbjudas ett tillfälligt boende i Salem. Parets rivningskontrakt som de haft sedan 1970-talet går ut sista september.