ANNONS

Urbant och grönt i framtidens Sollentuna

TUreberg, sollentuna centrum
Idag börjar samrådet för förslaget till ny översiktsplan för Sollentuna kommun.
Mer urbant – men fortfarande grönt.
Det är en av de röda trådarna i förslaget till ny översiktsplan för Sollentuna kommun som går ut på remiss idag.
ANNONS

Idag offentliggjordes det första förslaget till en ny översiktsplan (ÖP) för Sollentuna kommun (se fakta).

En röd tråd är det urbana idealet som förslås prägla utvecklingen i centrala delar som Tureberg och Häggvik. Det är där som en stor del av alla nya bostäder ska byggas. Och när nya gator anläggs, eller när befintliga byggs om, ska gående prioriteras högst. ”Därefter cyklister, kollektivtrafik, nyttotrafik och biltrafik” anger förslaget.

I förslaget till ÖP 2018 finns också en reservation mot en allt för hög utbyggnadstakt. ”Finns det inte lämpliga platser för nya skolor bör bostadsbyggandet övervägas”, står det skrivet.

– Det är viktigt att inte bara planera för bostäder, utan även för lokaler för kommersiell och kommunal service, sa Lars Keski-Seppälä i samband med en presentation under Sollentuna kommuns näringslivslunch den 13 september.

När det gäller service föreslås ett mål om att andelen lokaler i nyproduktion inom 500 meter från en pendeltågsstation inte ska understiga 30 procent.

Det finns också målsättning är att bättre smälta samman olika funktioner, bland annat genom att fasa ut köplador och parkeringsöknar och istället integrera bostäder och handel i en tydligare kvartersstruktur.

– Den svåra nöten är de verksamheter som inte fungerar nära bostäder, säger Lars Keski-Seppälä.

Dessa störande verksamheter kan behöva flyttas till mer perifera lägen, till exempel Kappetorp, Norrsätra och Bredden.

Även visionerna för de gröna fläckarna på kartan har stadsmässiga förtecken.

ANNONS

I avsnittet ”Urban grönstruktur” föreslås bland annat att Sollentuna ska följa Boverkets riktlinjer om att invånarna ska ha max 300 meter till natur, och inte mer än en kilometer till större friluftsområde. Andra punkter är att förvalta villastaden, att kompensera för grönytor som tas i anspråk i centrala lägen och att privat fastighetsmark ska kunna bli park i samband med större exploateringar – till exempel i Häggvik som tillsammans med Tureberg lider brist på parker.

Här kan du läsa mer och lämna synpunkter på förslaget.

Fakta

Översiktsplan - så funkar den

En översiktsplan är ett dokument med riktlinjer för hur en kommun och dess miljöer ska utvecklas, användas och bevaras.

Dokumentet är inte juridisk bindande, men det väger tungt i planeringen.

Under varje mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till om den befintliga översiktsplanen ska fortsätta gälla, eller om den behöver revideras.

Sollentunas nuvarande översiktsplan är från 2012.

Samrådet för det nya förslaget pågår från och med idag, den 15 september, till den 31 oktober. Under december och januari ställs förslaget ut, och i juni 2018 ska det antas av kommunfullmäktige.

Källa: Sollentuna kommun
ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Sollentuna direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.