Trygga Ursvik – otrygga Rissne

Linda Sandahl känner sig inte trygg i Rissne. Bra med mer polisnärvaro, tycker hon.
Linda Sandahl känner sig inte trygg i Rissne. Bra med mer polisnärvaro, tycker hon.
Hur trygg känner du dig? Det beror på var du bor.

Stiftelsen Tryggare Sverige har mätt den upplevda­ tryggheten i Sundbyberg. Cirka 1 000 personer har besvarat­ en enkät under 2016.

Resultatet: Sundbybergarna känner sig tryggare än vid de tidigare undersökningarna 2006 och 2013.

Men känslan av trygghet­ och vilken typ av oros­moment som finns varierar beroende på var du bor.

Tryggast känner man sig i Brotorp och Stora Ursvik, otryggast i Hallonbergen och Rissne. Här oroar man sig för droghandel, skadegörelse och ungdomsgäng medan inbrott toppar i villakvarteren.

En sak har stadsdelarna dock gemensamt. Utemiljön­ rankas överallt som den största otrygghetsfaktorn: nedskräpning, klotter och skadegörelse.

Rädslan för att bli över­fallen utomhus är relativt stor. Fyra av tio kvinnor och nära tre av tio män i Sundbyberg är rädda för överfall eller­ misshandel.


Hur ser det ut i din stadsdel? Mitt i har sammanställt orosmomenten i respektive området, polisen kommenterar. 

Hallonbergen/Ör Buskörning moped/mc, Narkotika, Ungdomsgäng

Polisen svarar: Narkotika­bruk- och handel är ett stort problem. Vi är i Lötsjögaraget i stort sett varje dag för att försöka minska möjlig­heten att tjäna pengar på droger. Fler områdes­poliser på gång.

Duvbo Bilar som kör fort, Inbrott

Polisen svarar: Olyckor­ på 30-sträckor och utanför­ skolor ligger lågt. Ofta stressade föräldrar som hämtar/lämnar som kör fort. Vi utför regelbundet trafikkontroller. När det gäller­ inbrott ligger nivån lågt 
i ett länsperspektiv, 17 fullbordade 
i Duvbo 2016.

Storskogen Frånvarande polis, Avstår idrottsevenemang

Polisen svarar: Tryggare fotboll på Friends är ett av polisens medborgarlöften i Solna för 2017. Att få ned fyllan­ och skapa mer familjära evenemang är målet.

Centrala och Lilla Alby Berusade personer utomhus­, Överfall/misshandel

Polisen svarar: Tillsyn av krogar och deras efterlevnad av ansvarsfull alkoholservering är prio för 2017. Kvällar och nätter ökar vi närvaron på platser som upplevs otrygga.

Lilla Ursvik Inbrott, Buskörning

Polisen svarar: Inbrott har hög prioritet och teknisk undersökning görs i nästan samtliga fall. Men brottet är svårt att utreda då det oftast­ saknas vittnen. Vi kan jobba mer med att höja boendes uppmärksamhet.

Stora Ursvik/Brotorp Avstått från att åka kollektivt­, Inbrott

Polisen svarar: Ursvik har stuckit ut med inbrott i bilar och bostad. Ofta ligger ligor bakom som är aktiva en period och drar vidare. Många boende samverkar och håller koll i området, vilket är positivt. Vi har haft särskilda polisinsatser som vi flaggar för innan, det märker vi har dämpande effekt på brotten.

Rissne Buskörning moped/mc, Otryggt ute på kvällen, Narkotika

Polisen svarar: Det finns ett antal brottsaktiva individer och vi jobbar intensivt med personkännedom. Utökad närvaro 2017. Vi bygger också upp kontakten med handlare för att visa att vi finns där om de vill anmäla något.