USA:S ­president med i RP

Åkersberga Politikern Björn Molin (RP) bjöd in Barack Obama till sitt hem i Åkersberga när presidenten var på statsbesök i Stockholm. Presidenten dök inte upp, men Björn Molin ger inte upp i strävan att träffa makthavaren.

På Roslagspartiets styrelsemöte valdes därför USA:s president enhälligt in som hedersmedlem i partiet. Huruvida presidenten känner till sitt nya partimedlemskap är oklart.