Usel luft på flera gator i Vasastan

Luften är fortsatt usel vid flera hårt trafikerade gator i Vasastan.

Dieselbilar är den största boven.

– Jag får ångest när jag tänker på det, säger Hanspeter Keller.

Sankt Eriksgatan strax före lunch. Bil efter bil dundrar förbi Hanspeter Keller och hans 1,5 år gamla son Tage.

– Jag får ångest när jag tänker på att mitt barn andas den här smutsiga luften, säger pappalediga Hanspeter på väg till favoritfiket på Karlbergsvägen.

Han tycker att biltrafiken i Vasa-stan måste minska.

– Det finns ingen annan lösning, men det kräver att kollektivtrafiken bli bättre.

Vasastadsgator som Sankt Eriksgatan, Torsgatan och Sveavägen tillhör de mest luftförorenade i Stockholm.

Partikelhalterna har sjunkit i hela innerstan sedan dubbdäcksförbudet infördes på Hornsgatan. Men höga halter kvävedioxid förpestar fortfarande luften, enligt miljöförvaltningen. En viktig orsak är att allt fler kör dieselbilar.

Kvävedioxid kan förvärra astma- och lungproblem och ökar cancerrisken.

– En studie visade att om man bor i ett område med förhöjda halter kvävedioxid på 30 mikrogram per år, ökar lungcancerrisken med 50 procent efter 20 år, säger Tom Bellander, docent i miljömedicin och enhetschef för miljömedicinska enheten i Stockholms läns landsting.

Luftföroreningar bidrar även till hjärt- och kärlsjukdomar och kan förvärra astma och allergi- problem.

– Barn brukar räknas till en känslig grupp för att de inte har utvecklat full lungkapacitet. Och mycket pekar på att skadorna blir permanenta, säger Tom Bellander, men betonar att normalfriska vuxna människor löper liten risk att utveckla astma.

Gunnar Söderholm, miljöchef på miljöförvaltningen, menar dock att luften är bättre än någonsin i huvudstaden.

– Det är viktigt att komma ihåg att Stockholm har hundra gånger bättre luft än för 50 år sen. Vi har fått bort nästan all svavel- dioxid och sänkt blyhalterna till nära noll tack vare fjärrvärme och bilar med bättre avgasfilter, säger han.

För att minska dagens partikelhalter har staden använt ett dammbindande medel på vissa vägavsnitt. Dubbdäcksförbud på flera gator är också på tapeten.

– Vi diskuterar även att införa en dubbdäcksavgift men då måste det till en lagändring.

– Kvävedioxiden kan dock inte städas bort. Att minska trafiken är enda lösningen. Det finns bland annat förslag om att införa förbud mot gamla och högutsläppande fordon, säger Gunnar Söderholm.

Jag får ångest när jag tänker på att mitt barn andas den här smutsiga luften”, säger Hanspeter Keller.

Fakta

Är du orolig för luftföroreningar?

Ola Tapaninen, Birkagatan:

”Jag har bott i storstäder hela mitt liv så jag tänker inte så mycket på det, och det är väl ändå bättre luft i Vasastan än på Söder?”
Ewa Fritz-Carlsson, Rödabergsgatan:

”Ja. Jag brukar undvika de hårt trafikerade gatorna och gå på bakgator för att slippa avgaserna.”
Alexander Everett, Bråvallagatan:

”Givetvis. Men jag funderar nog mer på miljöproblem i allmänhet. Jag vill att experter och makthavare ska lösa det här så fort som möjligt.”
Young Sook, 
Tomtebogatan:

”När mina barn var små tänkte jag mer på det. Men det är å andra sidan betydligt mindre trafik här än i storstäderna i mitt hemland Sydkorea.”