Utan läkarhjälp efter höftfraktur

VÄRMDÖ En person på ett boende hittades tidigare i sommar liggande på golvet i badrummet. När nattpersonalen upptäckte personen uppfattade de att brukaren hade smärta i ena benet och bad att jourläkare skulle tillkallas. Detta skedde dock inte då personen senare sa sig ha magont.

På morgonen gjordes en ny bedömning. Då uppmärksammades att personens ena ben var förkortat. Ambulans tillkallades. Personen visade sig ha fått en höftfraktur och fick opereras.

Boendet har nu gjort en lex Maria-anmälan till IVO som är daterad den 13 juli 2015.