Utbildning för romer räddas

Rissne I vintras gick Stockholms stad ut med att de inte ville vara med och betala för utbildningsplatserna för romer på Sundbybergs folkhögskola.

Eftersom att kravet är att offentliga medel står för halva kostnaden för utbildningarna, riskerade de att få läggas ned.

Men nu ser läget ljusare ut sedan Arbetsförmedlingen gått in som finansiär.

Alla som går utbildningen kommer att få aktivitetsstöd, oavsett vilken kommun de bor i.