Utbildning på export

Sollentuna Sollentuna kommun har en framgångrik interaktiv säkerhetsutbildning.

Utbildningen, som kommunen själv tagit fram, har nu exporterats till det kommungemensamma försäkringsbolaget Stockholms­regionens Försäkring AB, som ska erbjuda den till alla sina medlemmar.

Utbildningen omfattar allt från bränder till olycksfall och är obligatorisk för alla anställda på kommunen.