Utbyggd t-bana ska ge 4 500 lägenheter

4 500 bostäder planeras intill den nya tunnelbanelinjen mellan Hagastaden och Arenastaden.

Men tidsramen är tight – redan 2030 ska bostäderna stå klara.

Förra veckan undertecknades avtalet om utbyggnaden av Stockholms t-bana av representanter från Solna, Järfälla, Nacka, Stockholms stad, Stockholms läns landsting och staten.

Bygget som innebär fyra nya t-banelinjer planeras kosta 25,7 miljarder.

Solna fick första tjing i bygget av nya tunnelbanan. Tunnelbanan till Arenastaden är den första av etapperna och redan 2016 tas första spadtaget.

Överenskommelsen innebär förutom bygget av t-banans nio nya stationer att kommunerna åtar sig att uppföra sammanlagt 78 000 bostäder i tunnelbanans närområde.

Solna kommun blir skyldig att bygga 4 500 lägenheter, alla vars detaljplaner ska antas under 2014. För att kommunen ska komma upp i de 4 500 lägenheterna innan slutet av 2030 måste man ha en årlig takt på cirka 265 bostäder per år.

Exakt var de nya bostäderna ska ligga är oklart.

– De kommer att befinna sig inom en kilometers radie från tunnelbanelinjen och på väldigt eftertraktad mark, säger Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande.

Investeringskostnaden för sträckan mellan Hagastaden och Arenastaden uppgår till cirka 4,1 miljarder kronor, varav 600 miljoner ska tas från Solna stad.

Men pengarna kommer inte att plockas ur kommunala verksamheter, menar Pehr Granfalk.

– Pengarna kommer i första hand att tas från de exploatörer som ska etablera sig i området. Värdet på lägenheterna i området kommer att ligga väldigt högt och det är därför rimligt att de som exploaterar i området får stå för en del av de kostnader som själva satsningen innebär, säger han.

Nu går kommunen in i förhandlingar med eventuella exploatörer och det slutgiltiga beslutet om tunnelbanelinjen tas i kommunstyrelsen den 3 februari och i kommunfullmäktige den 17 februari.

Därefter tas beslutet av riksdagen i mars samtidigt som omröstning om propositionen om trängselskatter.

Fakta

Nio nya stationer och 78 000 bostäder

I november gick startskottet för den största utbyggnaden av Stockholms tunnelbana sedan 1978.

Utbyggnaden innebär totalt fyra nya tunnelbanelinjer till Arenastaden, Gullmarsplan, Nacka och Barkarby och 78 000 nya bostäder i Stockholmsregionen.

Sedan de senaste utbyggnaderna av Stockholms t-bana har länets befolkning ökat från cirka 1,5 miljoner till cirka 2,1 miljoner invånare.

Källa: Solna stad