Utbyggnad av Ersta Sjukhus kan bantas

Ersta Turerna kring byggplanerna vid Ersta sjukhus fortsätter.

Grannar har klagat över det planerade husets utformning och storlek, som de befarar kan leda till att intilliggande bostäder minskar i värde.

Även kulturnämnden riktar kritik mot att byggnadens höjd kommer att förändra Södermalms siluett.

Nu vill stadsbyggnadskontoret att det utreds vidare, skriver de till stadsbyggnadskontoret.