Utbyggnad klar i Kapellskär

ROSLAGEN Kapellskärs hamn i Norrtälje får bygga en ny pir med två färjelägen. Det har mark- och miljödomstolen beslutat.

Dessutom blir det förbättringar av hamnplanen.

– Nu får vi möjlighet att utveckla Kapellskärs hamn till en modern hamn med förbättrad effektivitet och säkerhet, säger Johan Castwall, VD för Stockholms Hamnar.

Totalt får hamnen fem kajlägen för gods- och passagerartrafik, en ny hamn för lotsar och anläggningarna för el, vatten och fartygens avloppsvatten ska moderniseras.

2015 ska den nya hamnen vara klar för invigning.