ANNONS

Utbyggnad av Sandåkraskolan närmar sig

Planen är att riva skolbyggnaden närmast vägen och bygga en ny i två våningar.
Planen är att riva skolbyggnaden närmast vägen och bygga en ny i två våningar.
Byggnaden i överkant ska enligt planen rivas och ersättas med en ny.
Byggnaden i överkant ska enligt planen rivas och ersättas med en ny.
Barn och föräldrar i Sköndal har länge efterlyst en ombyggnad av Sandåkraskolan. Nu ser de ut att bli bönhörda.
Stockholms skolfastigheter, Sisab, utreder en utbyggnad som ska öka kapaciteten från 350 till 588 elever.
ANNONS

– Det finns ett oerhört stort behov av nya skollokaler i Sköndal i och med inflyttningen i området. På Sandåkraskolan ser vi en möjlighet att bygga till, säger Georg Severin som handlägger ärendet på Sisab.

Nytt skolhus blir bullerskydd mot vägen

Planen som staden skissar på är att riva den norra skolbyggnaden närmast Tyresövägen och ersätta den med en ny i två våningar. Kapacitetsökningen skulle göra att skolans tillfälliga paviljonger inte längre behövs.

– Med en byggnad i två plan närmast vägen får vi också ett bättre bullerskydd, inte bara för skolgården utan också för bostäderna i området, säger Georg Severin.

Kan vara klart om fem år

Sandåkraskolans rektor Jesper Tornebjer välkomnar planerna.

– Det är jättebra att vi får mer plats. Vi har fullt i vissa årskurser och vi vet också att det kommer att ske en stor inflyttning i området de närmaste två åren, säger han.

Utbyggnaden av skolan kan tidigast vara klar år 2022, enligt den preliminära tidplanen. Tanken är att skolan då ska ha plats för tre parallella klasser i alla årskurser.

Sisab poängterar dock att ärendet bara är på utredningsstadiet. Ett så kallat inriktningsbeslut kan komma tidigast i höst.

Sandåkraskolan är en f-6-skola med grundkapacitet på cirka 350 elever.

Tack var tre paviljionger går där i dagsläget drygt 400 elever.

Sisab utreder att bygga ut skolans kapacitet till 588 elever med en ny permanent byggnad.