Utdragen asfaltläggning irriterar Kyrkbybor

Trots att skylten stått uppe sedan midsommar har själva asfalteringen inte påbörjats.
Trots att skylten stått uppe sedan midsommar har själva asfalteringen inte påbörjats.
Blendavägen i Täby kyrkby ska asfalteras. Men arbetet drar ut på tiden och trots att det påbörjades redan innan midsommar är det fortfarande uppgrävt.

– Trottoarerna är upprivna, man undrar vad det är som tar sådan tid, säger Peter Larson som bor i närheten.

Utdragna vägarbeten hör ofta sommaren till. Arbetena påbörjas i början av sommaren, sedan går arbetarna på semester och allt står stilla igen tills slutet av augusti. Fenomenet irriterar ofta boende, och asfaltsläggningen av Blendavägen i Täby kyrkby är inget undantag.

– Varför godkänner kommunen ett asfalteringsarbete innan midsommar, som sen tar flera månader innan det blir klart, säger Peter Larsson.

Enligt kommunen är det dock nödvändigt att påbörja arbeten innan semestern.

– Om vi inte påbörjade arbeten innan semestern skulle vi inte hinna klart med en tredjedel av alla projekt, säger Anders Stenfelt, som är kommunens projektledare för asfalteringen av Blendavägen.

Ett annat skäl till att arbetet kan stå stilla under perioder är att det pågår flera olika projekt samtidigt. Entreprenören NCC, som kommunen använder sig av, har inte alltid tillräckligt med personal för att genomföra samma typer av åtgärder på två ställen samtidigt. Alternativet, att bara genomföra ett projekt åt gången, hade blivit för dyrt menar Anders Stenfelt.

– Det vore inte att hushålla med skattepengar, jag tror folk är glada över att det inte blir betydligt dyrare än det är nu, säger han.

Dessutom, säger Anders Stenfält, är många projekt ofta mer komplicerade än vad de verkar, därför drar de ut på tiden mer än vad de närboende tycker är rimligt.

– Säger man asfaltering så tänker folk bara på asfaltsläggare, men det finns mycket som man måste titta på. Först måste man undersöka om det finns fel, på Blendavägen hade en del av sträckningen sjunkit och det fanns skadade kantstenar. Sådant måste åtgärdas, säger han.