Utdragen väntan på besked om Väsjön

Planerna på det nya Väsjöområdet har fastnat i en rättslig långbänk.

Nu rasar kommunledningen och kallar rättsprocesserna ”oacceptabelt långa”.

2011 klubbade kommunfullmäktige igenom de två första detaljplanerna i Sollentuna i det nya Väsjöområdet där 2 800 bostäder planeras.

Efter att planerna överklagats hamnade de i en lång och utdragen rättsprocess. Först ett drygt år hos länsstyrelsen och sedan nästan ett och ett halvt hos Mark- och miljödomstolen.

– Vi har ännu inte fått något besked om när domen kommer. Det är frustrerande, säger Douglas Lithborn (M), ordförande i kommunstyrelsen.

Tillsammans med de andra gruppledarna i Sollentunaalliansen kritiserade han i förra veckan de långa rättsprocesserna i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

– Det ligger i allas intresse, även de klagande parternas, att få ett snabbt besked, säger Douglas Lithborn.

Att detaljplanerna dröjer innebär att kommunens förväntade intäkter till följd av exploateringen skjuts framåt i tiden. Den mest allvarliga konsekvensen är enligt Douglas Lithborn att de hundratals familjer i området som använder fritidshus och mindre hus som permanentboende får vänta på att bygga ut.

”Många av dem som bor i området har väntat länge på att dra in vatten och avlopp, och för dem är vatten och sanitetsfrågan akut. De tvingas till och med hämta rent vatten i dunkar”, skriver de tre gruppledarna i debattartikeln.

På Mark- och miljödomstolen hoppas man att domen ska komma före jul. Rådmannen Åke Söderlind förklarar att en stor del av tiden har gått åt till att hämta in yttranden från parterna.

– Vi har en hög arbetsbelastning med flera mål som är äldre och i en del fall mer brådskande. Det här är ganska stora mål med väldigt mycket material, och det sista yttrandet från parterna kom in till oss i slutet av mars 2013, säger Åke Söderlind.

Han vänder sig emot hur politikerna i debattartikeln beskriver rättsprocessen som ett hinder för att dra in vatten och avlopp i Södersätra.

– Frågan om vattenförsörjningen hänger inte nödvändigt ihop med detaljplanen. Enligt lagen om allmänna vattentjänster ska man dra in VA om det behövs med hänsyn till skyddet för hälsa eller miljö, säger Åke Söderlind.

Det ligger i allas intresse, även de klagande parternas, att få ett snabbt besked.Douglas Lithborn (M)