Utegym i Salem behöver passa fler

Garnudden utegym
Garnuddens utegym.
Garnudden utegym
Garnuddens utegym.
Budgeten för nästa år spikas i november. Men på torsdag ska kultur- och fritidsnämnden i Salem ta ställning till om de ska äska 300 000 kronor till utegymmet i Garnudden.
– Utegymmet i dag passar framför allt starka män av medellängd, säger Kristina Bjureklev Netzell (L) som är ordförande kultur- och fritidsnämnden.

Salems kommun har utrett hur Garnuddens friluftsområde kan utvecklas. Det är i den utredningen kommun konstaterat att dagens utegym inte passar alla.

– Vi behöver komplettera så att det passar fler målgrupper, säger Kristina Bjureklev Netzell.

Klart med pengar är dock för ett annat projekt i Garnudden där friluftsområdet ska göras mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning.